PROJEKT_

ACT IN_OUT to wspólna inicjatywa Fabryki Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki Sláturhúsið w Egilsstaðir, Narodowego Teatru Tańca Carte Blanche w Bergen i Teatru Visjoner w Oslo. Wydarzenia w ramach ACT IN_OUT odbywały się w 2022 i 2023 roku i podzielone były na trzy sekcje: teatralną koordynowaną przez Olę Shayę, muzyczną prowadzoną przez Basię Neugebauer i rezydencji artystycznych organizowanych przez Rafała Kołackiego. Koordynatorem projektu po stronie islandzkiej była Wiola Ujazdowska.

Dzięki ACT IN_OUT odbyły się 22 koncerty, 6 rezydencji artystycznych i powstały 2 zupełnie nowe spektakle teatralne. Uczestnicy projektu odwiedzili 3 kraje – Polskę, Islandię I Norwegię.

Podsumowaniem osiągnięć projektu były cztery internetowe seminaria przeprowadzone w listopadzie 2023 roku. Koordynatorzy i artyści mieli szansę podzielić się swoimi doświadczeniami pomiędzy sobą i wszystkimi gośćmi zamierzającymi podjąć tak wielką inicjatywę w przyszłości.

20 listopada, w czasie seminarium “Rezydencje artystyczne – czy to ma sens?” Wiola Ujazdowska, Rafał Kołacki, Joanna Skowrońska I Krzysztof Topolski podzielili się swymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat pracy w zupełnie nowym miejscu, by znaleźć inspirację w konkretnym klimacie – oraz na temat kreatywnego potencjału takich praktyk.

21 listopada, podczas seminarium “Blaski i cienie realizacji międzynarodowych projektów na przykładzie wydarzeń teatralno-muzycznych” Annabelle Bonnéry, Erik Hillstadt, Tomasz Rodowicz i Ola Shaya opowiedzieli o pracy z norweskimi teatrami i artystami wielu kultur i narodowości nad dwoma ogromnymi, docenionymi przez krytykę spektaklami.

27 listopada reprezentant studia Iceland Music, Sigtryggur Baldursson, rozszyfrował tytułowy “Fenomen islandzkiej muzyki”. Ojczyzna Björk, múm, Of Monsters and Men I fantastycznych muzyków biorących udział w ACT IN_OUT stała się gwiazdą spotkania online.

Inicjatorzy ACT IN_OUT spotkali się również z reprezentantami różnych instytucji kultury, by przedyskutować projekt z prespektyty organizatorów, wskazując na problemy, na które natrafili i proponując rozwiązania czyniące realizację projektu na taką skalę dużo łatwiejsze w przyszłości.

Celem ACT IN_OUT była kulturowa I kreatywna wymiana pomiędzy artystami – jednak nie tylko pomiędzy nimi. Dla koordynatorów w instytucjach kultury z Polski, Islandii i Norwegii była to szansa, żeby zobaczyć, jak podobne centra są zarządzane w różnych krajach. Różniące się struktury, ilość organizowanych wydarzeń, różne strategie ich promocji, odmienny balans pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym – wszystko to miało znaczenie w czasie projektu, czyniąc ACT IN_OUT intensywnym, ubogacającym i wynagradzającym doświadczeniem dla wszystkich uczestników i członków publiczności, która mogła się cieszyć się owocami pracy ACT IN_OUT – niektórych z nich możecie doświadczyć w sekcji ARCHIWUM.