prosjekt

ACT IN_OUT er et felles initiativ fra Fabryka Sztuki i Łódź, Sláturhúsið Art Center i Egilsstaðir, Norges nasjonale kompani for samtidsdans Carte Blanche i Bergen og Visjoner Teater i Oslo. Arrangementene i ACT IN_OUT fant sted i 2022 og 2023 og ble delt inn i tre segmenter: teateropplevelser koordinert av Ola Shaya musikk dirigert av Basia Neugebauer og kunstneropphold organisert av Rafał Kołacki. Islands prosjektkoordinator var Wiola Ujazdowska.

Takket være ACT IN_OUT ble det avholdt 22 konserter, seks kunstneropphold og laget to splitter nye teaterforestillinger. Deltakerne i prosjektet besøkte tre land – Polen, Island og Norge.

Prosjektets prestasjoner ble oppsummert i fire nettseminarer som ble avholdt i november 2023. Koordinatorene og kunstnerne fikk sjansen til å dele sine erfaringer med hverandre og tilhørere som eventuelt kan tenke seg å ta ansvar for lignende initiativer i denne størrelsesorden i fremtiden.

På seminaret «Artistic residencies – do they have a purpose?» 20. november delte Wiola Ujazdowska, Rafał Kołacki, Joanna Skowrońska og Krzysztof Topolski sine erfaringer med og refleksjoner over å jobbe på et helt nytt sted for å bli inspirert av det spesifikke klimaet der – og om det kreative potensialet i slike praksiser.

På seminaret «Lights and shadows of international projects realisation on an example of theatre-musical events» 21. november fortalte Annabelle Bonnéry, Erik Hillstadt, Tomasz Rodowicz og Ola Shaya om sin erfaring med å jobbe med norske teatre og med kunstnere fra ulike kulturer og nasjonaliteter på to store kritikerroste oppvisninger.

I «Decoding the phenomenon of Icelandic music» 27. November ga Iceland Music-representant Sigtryggur Baldursson seg i kast med å dekode «fenomenet islandsk musikk». Hjemlandet til Björk, múm, Of Monsters and Men og de fantastiske musikerne som deltok i ACT IN_OUT var hovedattraksjonen i dette nettmøtet.

Initiativtakere til ACT IN_OUT møtte også representanter for ulike kulturinstitusjoner for å diskutere prosjektet fra arrangørenes perspektiv. De satte søkelys på problemene de møtte og foreslo løsninger som kan gjøre gjennomføringen av prosjekter av denne skalaen enklere i fremtiden.

ACT IN_OUT handlet om en kulturell og kreativ utveksling mellom kunstnere – men ikke bare kunstnere. Prosjektet ga også koordinatorer fra kulturinstitusjoner i Polen, Island og Norge anledning til å se hvordan tilsvarende institusjoner er organisert i andre land. Ulikheter i organisering, antall gjennomførte arrangementer, tilgjengelige promoteringsmidler, balansen mellom arbeid og fritid – alt dette var viktige elementer i prosjektet og gjorde ACT IN_OUT til en intens, berikende og gledelig opplevelse for alle deltakere og publikummere som fikk nyte fruktene av ACT IN_OUT Labour. Du kan oppleve noe av dette i arkiv.