Carte Blanche – The Norwegian National Company of Contemporary Dance

Carte Blanche – The Norwegian National Company of Contemporary Dance powstała w 1989 roku w Bergen, mieście na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Teatr ma tam swoją siedzibę, ale realizowane wydarzenia odbywają zarówno w innych regionach Norwegii, jak i za granicą.

Carte Blanche jest organizacją publiczną, finansowaną przez Ministerstwo Kultury, Radę Hrabstwa Vestland i miasto Bergen. Jego aktualną dyrektorką artystyczną jest Annabelle Bonnéry.

Jako narodowa instytucja Carte Blanche zajmuje się tańcem współczesnym, produkuje i prezentuje spektakle stworzone przez uznanych i wschodzących choreografów tańca z Norwegii i zagranicy. Jest też odpowiedzialna za popularyzowanie tańca współczesnego wśród różnorodnej publiczności.

Carte Blanche stale wspiera rozwój artystów. W ten sposób tworzy ekscytujący i wyjątkowy repertuar, dzięki któremu realizuje cel organizacji – dążenie do bycia prekursorem innowacji, prezentacji i rozwoju tańca współczesnego, zarówno w Norwegii, jak i za granicą. Poprzez stałą współpracę oraz obecność na arenie międzynarodowej przyczynia się do pogłębiania wiedzy o norweskim tańcu współczesnym. 

Kontakt

Gulli Sekse | Turnésjef | Touring Director | Mail: gulli.sekse@ncb.no

www.carteblanche.no | www.facebook.com/CarteBlancheNorway | www.instagram.com/carteblancheno

Slaturhusid / MMF. Center for Performing Arts

Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs – SLÁTURHÚSIÐ (MMF) to miejska instytucja kultury w Egilsstaðir na Islandii; jeden z czterech ośrodków kulturalnych we wschodniej części wyspy. MFF powstało w 2006 r. dzięki determinacji lokalnej grupy teatralnej, która zaadaptowała budynek po funkcjonującej do 2000 r. rzeźni na potrzeby artystyczne. Inicjatywę wsparły lokalne władze – miasto wykupiło budynek, który został przystosowany do celów kulturalnych. W postindustrialnych przestrzeniach powstało m.in. studio nagraniowe, sala prób i profesjonalnie wyposażone studio filmowe. W Sláturhúsið organizowane są koncerty, spektakle, przeglądy/festiwale filmowe, wystawy, warsztaty, wykłady. Zadaniem MMF jest promowanie działań twórczych, zachęcanie do aktywnego udziału społeczeństwa oraz wzmacnianie pracy artystycznej i kulturalnej we wschodniej Islandii. To również kluczowa instytucja w realizacji polityki kulturalnej gminy. MMF kładzie szczególny nacisk na sztukę performatywną, gdzie, zgodnie z angielską definicją, ciało i głos ludzki są głównymi narzędziami ekspresji.

Jednym z priorytetów tego miejsca jest wychowanie artystyczne i kulturalne dzieci i młodzieży, dlatego instytucja stara się realizować jak najwięcej projektów, które oprócz wartości artystycznej i kulturalnej mają również walory edukacyjne. MFF regularnie współpracuje ze szkołami i lokalnym centrum młodzieży realizując całoroczny program zajęć skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta i regionu.

Od początku swojej działalności produkuje i organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy sztuk wizualnych i prezentacje wszelkiego rodzaju sztuk performatywnych. Rocznie organizowane jest ok. 4-5 wystaw malarskich i fotograficznych, kilka koncertów oraz przedstawień teatralnych. MMF / Slaturhus jest również gospodarzem festiwali i pokazów filmów artystycznych oraz sztuki wideo.

Kontakt

Email: mmf@mulathing.is | Telefon: 00354 7673323

www.slaturhusid.is/index.php/is/slaturhusid | www.instagram.com/mmfegs | www.facebook.com/MMFEGS

TEATR CHOREA

CHOREA to prężna i niepoliczalna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Od 2007 roku posiada swoje stałe miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, gdzie wraz z fundacją Łódź Art Center stworzyła Fabrykę Sztuki. W Fabryce Sztuki CHOREA koordynuje działalność teatralną, edukacyjną i społeczną.

Teatr powstał w 2004 roku w Lublinie. W początkach działalności twórczej realizował badania nad źródłami tańca i muzyki, eksplorując kulturę Antyku. Wyniki swych początkowych poszukiwań artyści CHOREI zaczęli stykać ze współczesnymi formami teatru i tańca, tworząc nowatorskie i dynamiczne spektakle, w których konfrontują się tradycja i nowoczesność.

Zespół wytworzył własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Istotna w metodzie CHOREI jest zespołowość, umiejętność laboratoryjnej, wspólnej pracy, a jednocześnie troska o to, by ciało zbiorowe nie wykluwało się kosztem indywidualności każdego z jego członków. 

Obecnie zespół koncentruje się na problematyce i kondycji współczesnego człowieka. Deklaruje artystyczne podejście do zagadnienia Antyku i na jego bazie tworzą oryginalną metodę pracy, łączącą formy współczesnego teatru: nowatorskie techniki ruchu i tańca, performance, nowoczesną muzykę oraz współczesny materiał literacki, według idei antycznej trójjedni. Teatr nie zapomina o inspiracjach tradycją: sięga do muzyki Bałkanów, Orientu, literatury i języków starożytnych.

CHOREA współpracuje z wieloma grupami i artystami z Polski i ze świata. Zrealizowała kilkadziesiąt spektakli z wieloma indywidualnymi, doświadczonymi i uznanymi artystami, jak również z amatorami, 

Teatr regularnie prowadzi cykle warsztatów teatralnych i muzycznych, w Polsce i na całym świecie. Od 2010 roku, organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy.

Kontakt

Teatr CHOREA ul. Tymienieckiego 3 90-365 Łódź | Telefon: +48 506 103 207 | Mail: chorea@chorea.com.pl

www.chorea.com.pl | www.facebook.com/choreateatr| www.instagram.com/teatr_chorea/

Fabryka Sztuki w Łodzi

Fabryka Sztuki to miejska instytucja kultury, powstała w 2007 roku jako wspólna inicjatywa Fundacji Łódź Art Center, Stowarzyszenia Teatralnego Chorea i Urzędu Miasta Łodzi.

Naszym podstawowym celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury, w szczególności: zjawisk w sztuce współczesnej, sztukach multimedialnych, współczesnych praktykach teatralnych i innych formach sztuki współczesnej, a także wspieranie przedsiębiorczości związanej ze sztuką i kulturą.

Działania Fabryki koncentrują się wokół edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki. Fabryka realizuje cykliczne autorskie projekty edukacyjne i artystyczne; organizuje wykłady i spotkania z artystami i czołowymi ekspertami w dziedzinie kultury i sztuki, seminaria, warsztaty, spektakle, koncerty i projekcje.

Kontakt:

Mail:info@fabrykasztuki.org

www.fabrykasztuki.org | www.facebook.com/fabrykasztukilodz | www.instagram.com/fabryka_sztuki

VISJONER

Visjoner został założona przez Juni Dahr w Nowym Jorku w 1988 roku, podczas jej pierwszej niezależnej produkcji „Joan of Arc – vision through fire”. Obecnie, Juni Dahr to czołowa norweska aktorka, która od 12 lat jest członkiem zespołu Teatru Narodowego w Bergen i jest absolwentką Państwowej Akademii Sztuk Scenicznych w Oslo. Miejsca specyficzne dla przedstawień, takie jak pusty dom, mieszkanie, apartament hotelowy, stodoła, średniowieczny kościół, ruiny, a nawet platforma wiertnicza to tylko niektóre z przestrzeni, które Visjoner badał przez lata. Publiczność jest zawsze blisko akcji scenicznej, co daje wykonawcom bardziej intymny, subtelny i autentyczny sposób wyrazu. Teatr jest otwartym warsztatem artystycznym, w którym różni artyści rozwijają interakcje i nowe formy artystycznej ekspresji.

Przedstawienia teatru zawsze miały międzynarodowy charakter i atrakcyjność.

Visjoner wyprodukował około 30 różnych produkcji, z których 10 nadal jest wciąż prezentowanych w kraju i zagranicą. Występował w większości krajów europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. W ostatnich latach Visjoner zrealizował również duży projekt w krajach skandynawskich skupiającym się na kobietach z dalekiej północy; „Kobiety Arktyki – SPOR, ruchy Svalbardu”.

Kontakt

Mail: Juni Dahr juni@dahr.no | Marianne Roland marianne@dahr.no

www.dahr.no