teater_

Vi vil til sammen presentere fire forestillinger, inkludert to premierer som er samprodusert av polske og norske aktører. Forestillingene vil bli spilt under den internasjonale festivalen RETROPERSPEKTYWY i Łódź.

Første premiere var danseforestillingen «Ragnarok» av Carte Blanche danser og koreograf Adrian Bartczak. Forestillingen ble spilt under International Festival RETROPERSPEKTYWY 2022. I 2023 presenteres to gjestespill av samarbeidspartnerne Carte Blanche og Visjoner Teater.

Samtidig vil Visjoner Teater fra Oslo presentere resultatet av et toårig samarbeid mellom norske & polske jazz – og- folkemusikere samt sangere fra CHOREA-teateret. Showet skal spilles inn og siste konsert finner sted høsten 2023 i Oslo. Polske artister vil reise til Norge for å presentere sin prisvinnende forestilling «Szczelina» i regi av Tomasz Rodowicz.

Ragnarok

Ragnarok

Ra­gna­rok w nor­dyc­kiej mo­to­lo­gii ozna­cza „zmierzch bo­gów”, albo po pro­stu ko­niec sta­re­go świa­ta i po­czą­tek no­we­go. Jed­nak ty­tuł na­sze­go spek­ta­klu jest je­dy­nym od­nie­sie­niem, któ­re bez­po­śred­nio łą­czy go z mi­to­lo­gią. Po­czu­li­śmy, że to może pod­su­nie wi­dzom ko­lej­ną war­stwę in­ter­pre­ta­cyj­ną, a jed­no­cze­śnie spodo­bał nam się fakt, że ten ter­min jest tak do­sad­ny w swo­im zna­cze­niu. Spek­takl opo­wia­da…

Szczelina

The Crack

Prezentacja spektaklu Teatru CHOREA zrealizowanego w 2016 roku odbyła się w Teatrze Carte Blanche – Norweskimi Narodowym Teatrze Tańca Współczesnego w Bergen 21 kwietnia 2023 roku.  SZCZELINA to spektakl tworzony przez CHOREĘ na motywach utworu norweskiego dramaturga Arne Lygre pt. „Zanikam”, w tłumaczeniu Elżbiety Frątczak-Nowotny, z użyciem fragmentów poezji mistycznej Rumiego, a także osobistych tekstów…