Obsada i twórcy spektaklu „Ragnarok”

Obsada i twórcy spektaklu „Ragnarok”

Oto i oni! Obsada i twórcy spektaklu „Ragnarok” na chwilę przed premierą. Pre­mie­ra spek­ta­klu „Ra­gna­rok” (Pol­ska / Nor­we­gia) Pro­duk­cja: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi Twór­cy: Te­atr CHO­REA, Nor­we­ski Na­ro­do­wy Te­atr Tań­ca Współ­cze­sne­go – Car­te Blan­che Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ad­rian Bart­czak Mu­zy­ka: To­masz Krzy­ża­now­ski Ko­stiu­my i sce­no­gra­fia: Mar­ta Góźdź – El Bruz­da Asy­stent re­ży­se­ra, współ­pra­ca dra­ma­tur­gicz­na: Wik­tor Mo­ra­czew­ski…

Relacja z koncertu UNFILED

Relacja z koncertu UNFILED

Wczorajszy wieczór z duetem UNFILED na LDZ Alternatywa był fantastyczny! Mamy nadzieję, że Wam także pozostanie w pamięci. Już nie możemy się doczekać finału Waszej rezydencji w Łodzi, który odbędzie się 10 sierpnia! Szczegóły na naszej stronie i Facebooku. Fot. Marta Zając – Krysiak