RHYTHMACHINES – instalacja artystyczna Krzysztofa „Arszyna” Topolskiego

Artystyczna rezydencja Krzysztofa Topolskiego pełna była analiz połączeń między tym, co widzialne a tym, co słyszalne. Artysta nie rozstawał się ze swoimi instrumentami – czy to na scenie z Edgarsem Rugajsem i Rafałem Kołackim, czy to na ulicach Egilsstaðir, po których podróżował z bębnem. Wyniki jego audiowizualnych badań zostały zaprezentowane podczas festiwalu Vor/Wiosna 28 kwietnia.

Wystawa składa się z kilku prac prezentowanych w galerii.
Pierwsza z nich to „Egilsstaðir Soundscape” – kompozycja krajobrazu akustycznego przedstawiona w formie instalacji dźwiękowej. Dźwiękowe nagrania terenowe zebrane podczas rezydencji stały się bazą dla skomponowanego utworu muzycznego. Praca inspirowana jest ideą i praktyką akustycznej ekologii oraz głębokiego słuchania otoczenia akustycznego

Drugim elementem wystawy jest projekcja spektrogramów, czyli wizualnych przedstawień dźwięku w formie analizy częstotliwości i dynamiki na osi czasu. Praca nosi tytuł „Spektrum. Dotknij Kamienia (Touch the Stone)”. Kamień ten to naturalny obiekt znaleziony podczas wędrówek w okolicy Egilsstaðir. Idea wystawy nawiązuje również do koncepcji rytmu jako sposobu odczuwania upływu czasu.

Kolejną częścią projektu jest „Snare intervention #3”, czyli zapis wideo mikro interwencji perkusyjnej wykonanej w wybranej lokalizacji w Egilsstaðir.

Podczas otwarcia wystawy odbył się również koncert Krzysztofa Topolskiego na perkusję, elektronikę i nagrania terenowe. Nawiązał on wizualnie i dźwiękowo do prezentowanych prac.