Performance Idy Juhl

30 czerwca Fabryka Sztuki rozbrzmiała muzyką maszyn – a zapewnił ją performance Idy Juhl.