Gyða Valtýsdóttir w Łodzi

Gyða Valtýsdóttir oczarowała publiczność LDZ Alternatywy swoim czwartkowym występem.